Sunday, October 13, 2013

Mengajar ikatan setanjak di Istana Negara Lama

Kuala Lumpur- Pada 25 September saya dan para sahabat lain mendapat jeputan untuk mengajar cara mengikat ikatan setanjak untuk para staff2 muzium seluruh malaysia.